YAchess - 봉천체스클럽,Home of Bongcheon Chess Club in Seoul,Korea

-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
체스리뷰

체스에 관련된 서적이나 소프트웨어등의 리뷰입니다.


CATEGORY

Books (45)

Software (11)

Movies (5)

Sites (3)
ETC (1)
NO S U B J E C T NAME DATE HIT
66  프릿츠와 체스터     김영진 2005·01·08 9340
65  폴가퍼즐 (Chess 5334 Problems, Combinations, and Games)     김영진 2003·12·23 13299
64  판돌피니의 "엔드게임 코스"  3   김영진 2005·04·06 7642
63  퀸즈갬빗으로 시작하기     김영진 2009·03·19 7632
62  카스텐 뮬러의 '기초체스엔딩'     김영진 2003·12·24 7956
61  체스오프닝의 이해 - 1.e4  9   YAchess 2010·02·20 16541
60  체스베이스 10  5   김영진 2008·07·25 10033
59  체스마스터 9000     김영진 2003·12·27 11227
58  체스 배우기  5   김석주 2004·11·26 10854
57  천한가지의 희생 <한국어판>     김영진 2005·10·16 7168
56  천한가지의 왕죽이기 <한국어판>  3   김영진 2005·10·16 9959
55  이 엔딩들을 모르고 체스를 둔다고 말하지 마라!  1   김영진 2008·08·12 10601
54  아이들을 위한 체스전술기초  4   김영진 2009·04·15 8535
53  실전 체스 연습 Practical Chess Exercises     김영진 2008·01·15 9056
52  실만의 체스교본  11   YAchess 2006·08·03 12351
51  세계체스백과  1   김영진 2004·06·14 7781
50  새 ICC     김영진 2007·10·31 8328
49  미들게임 필수지식  3   YAchess 2010·12·21 12716
48  마제스틱 체스 (Majestic Chess)     김영진 2005·02·12 11017
47  게임끝: 카스파로프 대 기계     YAchess 2007·03·06 9840
  목록보기   다음페이지 1 [2][3][4]

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by mrbusy