YAchess - 봉천체스클럽,Home of Bongcheon Chess Club in Seoul,Korea

-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
체스리뷰

체스에 관련된 서적이나 소프트웨어등의 리뷰입니다.


CATEGORY

Books (45)

Software (11)

Movies (5)

Sites (3)
ETC (1)
NO S U B J E C T NAME DATE HIT
66  체스오프닝의 이해 - 1.e4  9   YAchess 2010·02·20 15320
65  폴가퍼즐 (Chess 5334 Problems, Combinations, and Games)     김영진 2003·12·23 12546
64  '바비피셔를 찾아서'  1   김영진 2004·12·03 12034
63  미들게임 필수지식  3   YAchess 2010·12·21 11632
62  실만의 체스교본  11   YAchess 2006·08·03 11408
61  1202 문제집  5   김영진 2005·11·27 11217
60  300개의 가장 중요한 체스포지션 [한글판]  10   김영진 2008·03·02 10899
59  '그랜드마스터처럼 생각하기'  10   YAchess 2006·02·11 10868
58  '논리의 체스'  11   YAchess 2009·07·22 10834
57  체스마스터 9000     김영진 2003·12·27 10489
56  마제스틱 체스 (Majestic Chess)     김영진 2005·02·12 10213
55  체스 배우기  5   김석주 2004·11·26 9968
54  이 엔딩들을 모르고 체스를 둔다고 말하지 마라!  1   김영진 2008·08·12 9744
53  '나의 시스템' <한국어판>  3   김영진 2005·06·20 9645
52  천한가지의 왕죽이기 <한국어판>  3   김영진 2005·10·16 9349
51  체스베이스 10  5   김영진 2008·07·25 9207
50  게임끝: 카스파로프 대 기계     YAchess 2007·03·06 9086
49  Arena!     김영진 2003·12·29 8808
48  프릿츠와 체스터     김영진 2005·01·08 8632
47  실전 체스 연습 Practical Chess Exercises     김영진 2008·01·15 8205
  목록보기   다음페이지 1 [2][3][4]

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by mrbusy