YAchess - 봉천체스클럽,Home of Bongcheon Chess Club in Seoul,Korea

-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
체스리뷰

체스에 관련된 서적이나 소프트웨어등의 리뷰입니다.


CATEGORY

Books (45)

Software (11)

Movies (5)

Sites (3)
ETC (1)
NO S U B J E C T NAME DATE HIT
66  체스오프닝의 이해 - 1.e4  9   YAchess 2010·02·20 17485
65  폴가퍼즐 (Chess 5334 Problems, Combinations, and Games)     김영진 2003·12·23 13956
64  미들게임 필수지식  3   YAchess 2010·12·21 13509
63  '바비피셔를 찾아서'  1   김영진 2004·12·03 13213
62  실만의 체스교본  11   YAchess 2006·08·03 13028
61  '논리의 체스'  11   YAchess 2009·07·22 12726
60  1202 문제집  5   김영진 2005·11·27 12302
59  300개의 가장 중요한 체스포지션 [한글판]  10   김영진 2008·03·02 12302
58  '그랜드마스터처럼 생각하기'  10   YAchess 2006·02·11 12111
57  체스마스터 9000     김영진 2003·12·27 11781
56  마제스틱 체스 (Majestic Chess)     김영진 2005·02·12 11681
55  체스 배우기  5   김석주 2004·11·26 11416
54  이 엔딩들을 모르고 체스를 둔다고 말하지 마라!  1   김영진 2008·08·12 11212
53  '나의 시스템' <한국어판>  3   김영진 2005·06·20 10915
52  체스베이스 10  5   김영진 2008·07·25 10677
51  천한가지의 왕죽이기 <한국어판>  3   김영진 2005·10·16 10445
50  게임끝: 카스파로프 대 기계     YAchess 2007·03·06 10342
49  Arena!     김영진 2003·12·29 9953
48  프릿츠와 체스터     김영진 2005·01·08 9862
47  실전 체스 연습 Practical Chess Exercises     김영진 2008·01·15 9631
  목록보기   다음페이지 1 [2][3][4]

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by mrbusy