YAchess - 봉천체스클럽,Home of Bongcheon Chess Club in Seoul,Korea

-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
체스리뷰

체스에 관련된 서적이나 소프트웨어등의 리뷰입니다.


CATEGORY

Books (45)

Software (11)

Movies (5)

Sites (3)
ETC (1)
NO S U B J E C T NAME DATE HIT
66  미들게임 필수지식  3   YAchess 2010·12·21 14934
65  체스오프닝의 이해 - 1.e4  9   YAchess 2010·02·20 19005
64  '논리의 체스'  11   YAchess 2009·07·22 13965
63  Fritz 12  1   YAchess 2009·10·24 7583
62  아이들을 위한 체스전술기초  4   김영진 2009·04·15 10666
61  Fritz11와 립까의 전술훈련  5   김영진 2009·04·03 8957
60  퀸즈갬빗으로 시작하기     김영진 2009·03·19 8956
59  Complete Chess Workout     김영진 2009·03·19 6095
58  이 엔딩들을 모르고 체스를 둔다고 말하지 마라!  1   김영진 2008·08·12 12125
57  체스베이스 10  5   김영진 2008·07·25 11641
56  Van Perlo's Endgame Tactics  3   김영진 2008·07·12 6934
55  Starting Out: Sicilian  3   김영진 2008·05·15 7341
54  Understanding Chess Move By Move     김영진 2008·03·17 6959
53  300개의 가장 중요한 체스포지션 [한글판]  10   김영진 2008·03·02 13172
52  Silman's complete endgame course  5   김영진 2008·02·05 8223
51  Chess Players  1   김영진 2008·02·05 8237
50  실전 체스 연습 Practical Chess Exercises     김영진 2008·01·15 10477
49  Chinese School of Chess     김영진 2007·11·04 8019
48  새 ICC     김영진 2007·10·31 10378
47  The Pirc in Black and White (James Vigus, Everyman Chess)  1   avenue 2007·08·23 5609
  목록보기   다음페이지 1 [2][3][4]

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by mrbusy