YAchess - 봉천체스클럽,Home of Bongcheon Chess Club in Seoul,Korea

-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
강좌

체스강의를 나눌 수 있는 곳입니다. 야체스의 강좌는 원저자의 허가아래에서만 웹이나 출판물로 다시 출판될 수 있습니다.


CATEGORY

Strategy (34)

Opening (18)

Endgame (14)

Beginner (32)
NO S U B J E C T NAME DATE HIT
18  퀸즈갬빗 orthodox - 흑으로 이해하기     김영진 2012·02·17 8433
17  오프닝에서 이기기  3   김영진 2011·01·05 6700
16  4나잇 오프닝 개요  1   김영진 2009·04·03 5950
15  프렌치오프닝에서의 한게임  1   김영진 2008·09·02 4851
14  대니쉬 갬빗     김영진 2008·08·24 5433
13  오프닝 전략     김영진 2005·12·06 10730
12  퀸즈 인디언의 이해 - 1  3   김영진 2004·03·27 8628
11  나이도프의 시실리안 나이도프  2   김영진 2004·03·26 5959
10  에반스 갬빗     김영진 2004·03·26 4764
9  킹스 갬빗 (영문)     김영진 2004·03·22 5825
8  밀너-배리 갬빗 (영문)     김영진 2004·03·22 3804
7  모던 디펜스 (영문)     김영진 2004·03·19 4350
6  프렌치-스타이니츠 바리에이션 (영문)     김영진 2004·03·19 4381
5  스톤월 어택 (영문)     김영진 2004·03·19 5488
4  킹스 인디언 어택 (영문)     김영진 2004·03·19 6613
3  Nc3 카로칸  1   김영진 2004·03·13 6017
2  루이로페즈 - 모엘러 디펜스 5...Bc5 강좌  1   김영진 2004·02·13 9292
1  프렌치 위나워 - PPV 강좌  5   김영진 2003·12·27 18681
  목록보기 1

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by mrbusy