YAchess - 봉천체스클럽,Home of Bongcheon Chess Club in Seoul,Korea

-BCC에 대하여
-공지사항
-리뷰
-강좌
-자유게시판
-게시판대국
-온라인리그
-퀴즈
-Q & A
-게임분석
-자료실
-장터
-링크들
-페이스북

전술훈련
Jester
FICS

-ShopClub | Champions | Tournament | Rating | Coach | Daily puzzles | Shop

아이디
비밀번호
체스리뷰

체스에 관련된 서적이나 소프트웨어등의 리뷰입니다.


CATEGORY

Books (45)

Software (11)

Movies (5)

Sites (3)
ETC (1)
NO S U B J E C T NAME DATE HIT
45  미들게임 필수지식  3   YAchess 2010·12·21 13509
44  체스오프닝의 이해 - 1.e4  9   YAchess 2010·02·20 17485
43  '논리의 체스'  11   YAchess 2009·07·22 12726
42  아이들을 위한 체스전술기초  4   김영진 2009·04·15 9128
41  퀸즈갬빗으로 시작하기     김영진 2009·03·19 8171
40  Complete Chess Workout     김영진 2009·03·19 5433
39  이 엔딩들을 모르고 체스를 둔다고 말하지 마라!  1   김영진 2008·08·12 11212
38  Van Perlo's Endgame Tactics  3   김영진 2008·07·12 6268
37  Starting Out: Sicilian  3   김영진 2008·05·15 6644
36  Understanding Chess Move By Move     김영진 2008·03·17 6254
35  300개의 가장 중요한 체스포지션 [한글판]  10   김영진 2008·03·02 12302
34  Silman's complete endgame course  5   김영진 2008·02·05 7361
33  실전 체스 연습 Practical Chess Exercises     김영진 2008·01·15 9631
32  Chinese School of Chess     김영진 2007·11·04 7362
31  The Ultimate Chess Puzzle Book  4   avenue 2007·05·31 7319
30  실만의 체스교본  11   YAchess 2006·08·03 13028
29  '그랜드마스터처럼 생각하기'  10   YAchess 2006·02·11 12111
28  Chess Training Pocket Book 300 Most Important Position and Ideas(Lev Alburt)  3   김태헌 2006·01·29 7574
27  1202 문제집  5   김영진 2005·11·27 12302
26  천한가지의 왕죽이기 <한국어판>  3   김영진 2005·10·16 10445
  목록보기   다음페이지 1 [2][3]

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by mrbusy